Меню

Премиум качество- Премиум Гаранция

ГАРАНЦИЯ ЗА ТОНЕР КАСЕТИ MR.TONER:

   

Продуктите на Mr.Toner са с гарантирано качество, без дефекти относно материали и изработка. Гаранцията обхваща всички механични детайли, качеството на разпечатката и броя на копията до изчерпване на наличния тонер/мастило и през последващите две презареждания с тонер/мастило. За всеки продукт Mr.Toner гарантираме, че няма да доведе до никакви отклонения на работния процес на принтера или да го повреди

дълга гаранция

iso 9001

ГАРАНЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ТОНЕР КАСЕТИ:

   

За всяка тонер касета, заредена от нас, гарантираме, че ще работи отлично до последното копие и няма да доведе до никакви отклонения на работния процес на принтера или да го повреди. Гаранцията обхваща всички механични детайли, качеството на разпечатката и броя на копията. В случай на каквито и да е проблеми, осигуряваме безплатното им експресно отстраняване или връщане на покупната цена.

ПОЕМАНЕ НА ГАРАНЦИЯ:

   

За да се възползвате от гаранционния сервиз, моля върнете продукта на Вашия доставчик (придружен с писмено описание на проблема и разпечатка от принтера). Продуктите, за които се установи дефект (не подлежащ на ремонт), ще Ви бъдат подменени от Вашия доставчик или ще Ви бъде възстановена покупната цена.

ОТПАДАНЕ НА ГАРАНЦИЯ:

 

Гаранцията не е в сила за продукти, които са:

(а) презареждани, преработвани или по някакъв начин манипулирани от трети лица.

(б) възникнали проблеми, в следствие на неправилно съхранение или действия, извън инструкциите за правилна употреба и работа с принтера

(в) се превишат нормите на обичайна експлоатация.