!!!------------------------------------------------------!!!
Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявеното извънредно положение и с оглед спазване на мерките за безопасност,

Ви уведомяваме, че считано от 18.03.2020г. офисът на Mr.Toner ще работи в намален състав по следния начин:  


1. Услугите „40 експрес” и „посещение на техник на адрес” ще бъдат спрени.
2. Услугата „вземане и доставка до адрес” ще се извършва само чрез куриер, като доставката в едната посока ще се поема от Mr.Toner.
3. Приемането и предаването на касети за зареждане в офиса ще се извършва без допускане на клиенти в него и без физически контакт, след предварителна заявка по телефона.
4. Плащането на услугите ще се извършва само по банков път или с наложен платеж при изпращане с куриер.


С пожелание за здраве и късмет! 
Екипът на Mr.Toner

!!!------------------------------------------------------!!!

Поръчка

0 артикула

Политика по качество

ДЕКЛАРАЦИЯ на Висшето ръководство за политиката по качество 

 

Политиката по качество на висшето ръководството на Полимакс 55 ООД е насочена към удовлетворяване потребностите на клиентите, чрез предоставяне на качествени продукти и услуги, създадени със съдействието на доказали се доставчици и партньори. Висшето ръководство поема ангажимент за непрекъснато усъвършенстване и подобряване ефикасността на процесите и системата за управление на качеството. За повишаване доверието на заинтересованите страни, висшето ръководство на фирма Полимакс 55 ООД:

 

 Приема принципите и модела за управление на качеството, заложени в стандарт EN ISO 9001:2015.

 

 Възприема внедряването и поддържането на система за управление на качеството във фирмата като непрекъснат процес на усъвършенстване и подобряване ефикасността на сервизната, търговската и транспортната дейност и системата като цяло.

 

 Планира и влага инвестиции в разработване на нови технологии

 

 Изгражда дълготрайни и изгодни отношения с клиентите и външни доставчици на продукти и услуги, като определящ фактор за формиране на маркетинговата стратегия и политика на пазара.

 

 Непрекъснато се стреми към по-пълно разбиране на потребностите и изискванията на клиентите, заинтересованите страни и търсене на възможности за тяхното удовлетворяване, чрез мислене основано на риска.

 

 Поддържа мотивация у служителите на фирмата като гаранция за задържане на постигнатите позиции в бранша.

 

 Осигурява изпълнение на нормативните изисквания и задължения за спазване, с които дружеството се е съгласило.

 

 Отделя особено внимание на събраната информация за периодична оценка на риска, за протичане на процесите и постигане на съответствие с изискванията на клиентите и към продуктите и услугите.

 

 Планира и се стреми към пълно ресурсно осигуряване и реализация на постоянно подобрение на системата за управление на качеството. Политиката по качество е разпространена сред служителите и те се стремят да работят активно за осъществяването й в ежедневната дейност. Тя е оповестена до заинтересованите страни по подходящ начин. Като Управител на Полимакс 55 ООД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество. 04.11.2019 г.

 

Управител: (В. Иванов)